تماس


تماس با سردریز

نشانی: تهران، خ بهارستان، چهارراه فخرآباد، ش ۱۴۵

تلفن:۰۷ – ۷۷۶۲۱۵۰۵ ۲۱ ۹۸+

ایمیل: info@sardriz.ir


ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۸

پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۳

جمعه: تعطیل